Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Apulanta Oy

Y-tunnus: 2085304-3

Osoite: Helsingintie 199

Postinumero: 15700

Postitoimipaikka: LAHTI

Puhelinnumero: 050 537 7084

Sähköpostiosoite: apulantaofficial@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Apulanta Oy

Nimi: Lotta Lintukangas

Osoite: Helsingintie 199

Postinumero: 15700

Postitoimipaikka: Lahti

Puhelinnumero: 050 537 7084

Sähköposti: lotta.lintukangas@gmail.com

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on kerätä henkilön tiedot Apulannan 360-tapahtuman osallistujalistaa varten. 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään, jotta projektin osallistujiin saadaan asianmukainen yhteys live stream- tapahtuman seuraamisen mahdollistamiseksi. Asiakkaan tietoja käsitellään asiakkaan suostumuksella. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. 

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet: 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-kilpailu- ja palautelomakkeen välityksellä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

10. Google Forms ja muut Google-palvelut

Käytämme verkkosivustollamme upotettuja Google Forms -lomakkeita käyttäjien palautteen ja tietojen keräämiseen. Kun täytät ja lähetät nämä lomakkeet, kerätyt tiedot tallennetaan Google-palveluihin. Tämä tietojen keräys ja tallennus tapahtuu Googlen tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Google-palveluihin tallennetut tiedot sisältävät henkilötietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen ja mahdolliset muut lomakkeessa pyydetyt tiedot. Kerätyt tiedot ovat suojattu ja niitä käytetään vain lomakkeessa määriteltyyn tarkoitukseen, kuten palautteen keräämiseen  tai tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Emme jaa näitä tietoja kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

Huomaa, että vaikka teemme parhaamme suojataksemme yksityisyyttäsi, Googlella on pääsy tähän tietoon. Suosittelemme, että tutustut Googlen tietosuojakäytäntöihin, jotta ymmärrät, miten Google käyttää ja suojaa keräämänsä tiedot.

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu, pyytää tietojen korjaamista tai poistamista tai rajoittaa tietojen käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Voit myös kieltäytyä suostumuksestasi käyttää tietojasi. Jos haluat kieltää tietojen käytön, ota yhteyttä meihin kirjallisesti.