Nevermind the Cowboys, Here’s the Real Russians

Дея цина диманея дое

Неча нета пиминея дав
Диземийна женней давя мадия
Нёма цийна меа канояа

Давямана зинедея дрижиминя ей
Тимачея дева ней

Данка виза ВИЗ. дома ЗЖСМСЯ ТЬ3‚
Политикьа КО МОШЕЖМЗЯ мье

Зина нийна шамаена до
Дичеёты тринна ема цья
Точникая десенице пеянае
Мина сбой зия домай дья

Жетей неброй ниясдена цитояма дье
Ницамия демая

Диянебро пояжина дицей ёба дьо
Дачедна мина зена дья

Денанедя мина жея пица коба я
Диманево цента я

Данявено тр аба ена

Миша дена я даба даба нея дьо

Ла-ла-ла-лаа
Дима трийпна полимни камна цье

Япа япа япа япа