Result Name Venue Date Info
1. 20.23 Yang Chung-Han Jakarta 2018-08-29 Alltime-295
  Result Name Venue Date Info
1. 13.34 Chen Kuei-ju Taipei 2019-05-25 Alltime-209
  Result Name Venue Date Info
1. 48.62 Peng Ming-Yang Chengdu 2023-08-04 Alltime-192
2. 48.63 Chen Tien-Wen Beijing 2001-08-31 Alltime-195
3. 48.92 Chen Chieh Ad-Dawhah 2019-04-22 Alltime-275
  Result Name Venue Date Info
1. 38.76 Wei Tai-Sheng,
Wang Wei-Hsu,
Yang Chung-Han,
Cheng Po-Yu
Taipei 2019-05-25 Alltime-1136
2. 38.78 Wang Wen-Tang,
Liu Yuan-Kai,
Liang Tse-Ching,
Yi Wei-Chen
Taipei 2012-05-26 Alltime-1195
3. 38.86 Sung Yueh-Chun,
Chen Wen-Pu,
Wei Tai-Sheng,
Lin Yu-Hsien
Chengdu 2023-08-06 Alltime-1409
4. 38.98 Wei Yi-Ching,
Yang Chung-Han,
Wei Tai-Sheng,
Wang Wei-Hsu
Jakarta 2018-08-30 Alltime-1869
  Result Name Venue Date Info
1. 8.40 Lin Yu-Tang Bangkok 2023-07-15 Alltime-65
2. 8.34 Nai Hui-Fang Shanghai 1993-05-15 Alltime-108
  Result Name Venue Date Info
1. 91.36 Cheng Chao-Tsun Taipei 2017-08-26 Alltime-14
2. 86.64 Huang Shih-Feng Taipei 2017-08-26 Alltime-78
  Result Name Venue Date Info
1. 8010 Yang Chuan-Kuang Walnut 1963-04-28 Alltime-439